Spis treści

10. Osłony przeciwolśnieniowe

W celu zapobieżenia oślepianiu przez nadjeżdżające z przeciwka pojazdy na drogach dwujezdniowych (autostradach) lub drogach równoległych stosuje się osłony przeciwolśnieniowe: naturalne (krzewy, drzewa) lub sztuczne (pełne, ażurowe). W przypadku występowania drogowych barier ochronnych na odcinkach zagrożonych olśnieniem należy wykorzystać je do montowania osłon przeciwolśnieniowych. Rozmieszczenie elementów (rys.10.1) osłony U-19 na barierach ochronnych przedstawiono na rys. 10.2.

Przykład elementów składowych osłon przeciwolśnieniowych

Rys. 10.1. Przykład elementów składowych osłon przeciwolśnieniowych

Rozmieszczenie elementów składowych osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych

Rys. 10.2. Rozmieszczenie elementów składowych osłon przeciwolśnieniowych na barierach ochronnych

Osłony przeciwolśnieniowe powinny:

 • przeciwdziałać olśnieniu, na wysokości 1,0 m nad powierzchnią jezdni,
 • zapewnić osłonę na całym zagrożonym olśnieniem odcinku drogi.

Osłony przeciwolśnieniowe nie powinny:

 • ograniczać widoczności,
 • naruszać skrajni drogi,
 • powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,
 • powodować zaśnieżania drogi.

Zaleca się umieszczanie osłon przeciwolśnieniowych:

 • między jezdniami dla przeciwnych kierunków ruchu na odcinku zagrożonym olśnieniem, w obrębie węzła, na łuku w planie przy pochyleniu podłużnym drogi do 2 %, na którym odchylenie osi tego łuku od stycznej w odległości równej wymaganej widoczności na zatrzymanie jest większe niż szerokość pasa dzielącego zwiększona o 2,0 m,
 • wzdłuż łącznicy przylegającej do drogi w węźle, na której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ruchu na drodze,
 • między równolegle przebiegającymi drogami lub między drogą a torem kolejowym,
 • między jezdnią drogi a urządzeniem obsługi uczestników ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny z drogi odbywa się w przeciwnym kierunku,
 • w obrębie obiektów stałych, których oświetlenie powoduje olśnienie na drodze.

Jako osłony przeciwolśnieniowe mogą być stosowane w szczególności:

 • krzewy lub drzewa,
 • urządzenia wykonane z materiałów naturalnych lub sztucznych,
 • sztuczne formy terenowe, wały ziemne
Don't have an account yet? Zarejestruj się!

Sign in to your account