Spis treści

9. Lustra drogowe

Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, stupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. Dotyczy to przede wszystkim:

— skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,

— wyjazdów z posesji,

— przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,

— dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.

Lustra drogowe powinny być zamocowane na wysokości minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza). Stosuje się dwa rodzaje luster drogowych:

— okrągłe U-18a,

— prostokątne U-18b.

W tabeli 9.1 przedstawiono stosowane lustra drogowe w zależności od odległości obserwacji kątowej.

Lustro drogowe okrągłe U-18a

Rys. 9.1. Lustro drogowe okrągłe U-18a

Lustro drogowe prostokątne U-18b

Rys. 9.2. Lustro drogowe prostokątne U-18b

Tabela 9.1. Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18

Rodzaj lustra Średnica lub długość
boków lustra
Minimalna odległość
obserwacji kątowej
mm m
okrągłe ∅500, ∅600 9 - 12
∅700, ∅800, ∅900 15 - 22
prostokątne 400 x 600 9 - 12
600 x 800 15 - 22
800 x 1000 22 - 27
Don't have an account yet? Zarejestruj się!

Sign in to your account